UWAGA!!! Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej utraciła moc w stosunku do umów zawartych po dniu 25 grudnia 2014 r. (do takich umów nie ma już zastosowania instytucja niezgodności towaru z umową). Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej dalej ma zastosowanie (w przypadku takich umów instytucja niezgodności towaru z umową dalej ma zastosowanie).

W przypadku reklamacji dotyczących rzeczy zakupionych na podstawie umów zawartych po dniu 25 grudnia 2014 r. stosuje się nowe przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi. Zapraszamy do korzystania z naszego nowego serwisu:

REKOJMIA.COM.PL


o portalu
 
prawo (ustawa i inne akty)
 
szkolenia dla sprzedawców
 
usługi prawne
 
kontakt


inzynieria-prawna.pl border=

SCHEMAT STRONY (SPIS TREŚCI)

Jak szukać informacji na stronie? Strona jest sporządzona na wzór katechizmu (tj. zawiera pytania i odpowiedzi). Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, trzeba na nie kliknąć.

A.
B.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU UDZIELONEJ GWARANCJI

Za co odpowiada gwarant i do czego uprawnia gwarancja?
C.
D.
E.
REGRES SPRZEDAWCY DO PODMIOTU OD KTÓREGO KUPIŁ WADLIWY TOWAR

Co może zrobić sprzedawca, który wskutek wykonania reklamacji poniósł szkodę?
Dziękujemy za dotychczasowe korzystanie z serwisu i naszych usług!!! Zapraszamy do naszego nowego serwisu rekojmia.com.pl